Б.О.Р.А.Т. Системалык Универшалалатынге Йыктыкдыг

Б.О.Р.А.Т. – системалык универшалалатынге, йыктыкдыг кадыщдыщдым персонаж-баши. Бик йыкдыгдыг 3-5 персонаж-алын а 1-2 персонаж-баши а 2-6 куб-алын (бик стенография-тынге d6).

Персонаж-алын лыт быкгыдым 5-10 характеристыкатын, ум ыгыго 25 тынге. Ылык характерситыкатын кыбоб 1-5:
1 – ых
2 – тыдым
3 – бельдым
4 – бельдым-бельдым
5 – супер-шмупер (агыг персонаж-баши кадыр)

Кагым характеристикатын:
Бабах, Ыгыгок, Гардым, Цугум, Зобобок-шмобобок, Артиллериятын, Эрекциятырбыр

Куб-алын азарт нококым 2d6 (2 куб-алын, нококым а сумма-талдыр) а сумма-талдыр характеристыкатын, а шомом таблицатык:
5 а ыхых: ыхых
6…10: бельдым
11…15: бельдым-шмельдым
16 а бельдым: супер
Агыг 2 куб-алын 1 а 1 нококым, персонаж-баши кадыр ыхых-шмыхых, бобах а далыгынге.
Агыг 2 куб-алын 6 а 6 нококым, персонаж-баши кадыр супер-шмупер, бобах а мегабонусалыг.

Гур едем йыктыкдыг персонаж-алын тенге экспа-алын поку альбалык (1 зо цыктыкдыг, 2 зо супер-йыктыкдыг, 3 зо супер-шмупер-йыктыкдыг).
Экса-алын бельдымер характеристыкатын:
1 – 1 экспа-алын
2 – 2 экспа-алын
3 – 4 экспа-алын
4 – 8 экспа-алын
5 – 16 экспа-алын

Зер бельдым йыктыкдыг, а бельдым персонаж-баши!

И обсуждение. Оно настолько прекрасно, что его я тоже сюда перетаскиваю.

Illauriel
14:22 02/04/07
АААыыыы, ыктык супершмупертын
The Deceiver
20:07 02/04/07
Моябелды ахуелдар!
ТайлерДёрдон
20:07 02/04/07
Идырбыр!
Nevermind
20:48 02/04/07
йыктыкдыг!!!
Siberys
20:51 02/04/07
Ёкталмы игерды элайментын хурдук? Югоры лофул-гудырам кугтармык кылды!
Ratty
21:07 02/04/07
Астында табын мыскыл ит-эргэ :-)))
Hallward
21:22 02/04/07
Пыхынглуй мыглунах Кутулухуй-ага Рылыхге угаханагал фыхытаган елды!
Spelleth
21:59 02/04/07
Системалык бельдым-бельдым!
The Deceiver
22:55 02/04/07
Шозанахгар флудырым развеллах тудымык?
Diamond
10:35 03/04/07
Эээооо, филолог-баши!
Hallward
14:21 03/04/07
Гэнэсымга пургы-пургы, системалык когерентырбыр ыглунах небельдым. Конфликтынлар резолюциятын системалыкбыр мал-мала нейтраллалын ергы, калым системалыкбыр эксплицытыныг геймистындык ергы. Эрекциятырбыр характеристикатын ты елдын симулиционистындык ыгу нарративистындык ергы-ергы. Калым механикарбыр-ле адвансыментын механикарбыр-ле дифференциятын ергыныр ергык, ка сы Эдвардс-баши егтырдык.
Diamond
14:34 03/04/07
Гэнэсымга пургы-пургы адепт-али гардым ыхых!
UA571C
15:00 03/04/07
Гэнэсымга пургы-пургы, ны адепт-али нэ модератор-баши! Ны форумы пургы-пугры оффтопикыбры, модератор-баши баны тыды!
Hallward
18:56 03/04/07
2 UA571C:
Балда! Ытыдыг столымдур игрын курултай ныны, ытыдыг Даймонд-ага дневникын! Модель-бельды столымдур игрын курултайга оффтопикыбры, дневникынга ык мастерын курултайга оффтопикыбрыныны.

P.S.: Модераторыр санкциятын дискутырбыр правилындырба А6 ыгдыхдых!
UA571C
19:18 03/04/07
2 Hallward: пургы-пургы гоны-гоны!
Siberys
22:58 03/04/07
UA571C ёк тарамы йад кылды! ык магалы стена – кын таргы! Дневникын – частныйлым пространствын, Халлвард-ага стопудын правелды! Яггарны тырамы, ыккылды угдук. Маралды, шмильды – пульды!!!
Hallward
23:04 03/04/07
Пульды-бельды!
Эл
23:25 03/04/07
Пульды септыр кирякми!
UA571C
23:27 03/04/07
Матылды ругылды нэдобрындык!
Kell
00:04 04/04/07
Эсэмэ бырдык!
Буривух
00:09 04/04/07
Системалык балансытык йок. Эрекциятырбыр супер-шмупер персонаж-баши манч-бельды, Йож-ага йыктыкдыг ыхых.
Эл
00:29 04/04/07
Буривух-эн, персонаж-баши балансытык гардым. Бельдым балансытык системалык йок, балансытык башка персонаж-баши кадыр.

…если вы понимаете, о чём писали все эти люди – вы один из них, вы у нас под колпаком.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: